​Diba Be​a​uty Care

NONONEEDLING

bt titan®är en högkvalitativ så kalladmikropenna för professionellt bruk.Den används för att utföraprofessionell mekaniskmikroslipning och även inslussningav kraftfulla serum. Med hjälp av såkallade Nano Tips poleras hudytanoch struktur och hudton jämnas ut.

Nano Tips är pyramidformade tippar islitstark silikon. De gör inga hål ihuden, utan har en peelandeochuppluckrande effekt på hudytan.

bt titan®kan ställas in med fem olikahastigheter och du kan även justerastyrkan med olika intensitet på trycket.

bttitan®–behandlingsfördelar

Kraftfull mikroslipning somförstärker effekten av kemiskaexfolieringar/peelingar

Förbehandlinginnan portömning

Förstärker inslussningseffektav professionella serum ochspecialmasker

Produktneutral och kan användastillsammans med flertaletprofessionella hudvårdsmärken


Mikroslipning

Produkter använda efteråt:

Enzympeeling och kemiskexfolieringmed mjölksyra

Serum med Vitamin C

Fuktgivande gelmask


EGENSKAPER

• Förbättrar hudstruktur ochunderlättar produktpenetration

• 16 000 svängningar per minut

• Sterila engångstippar

• Nano Tips -slitstarka silikontippar


Avancerade resultat - utan nålarbt titan® är en högkvalitativ så kallad mikropenna för professionellt bruk. Den används för att utföra professionell mekanisk mikroslipning och även inslussning av kraftfulla serum. Med hjälp av så kallade Nano Tips, som är små pyramidformade tippar i slitstark silikon, poleras hudytan och struktur och hudton jämnas ut. Behandlingen anpassas efter ditt hudtillstånd och vi rekommenderar den särskilt till dig som upplever problem med förstorade och/eller tilltäppta porer, ojämn pigmentering eller mer markanta mimiska linjer och uttorkad hud. Hudterapeuten anpassar även de produkter som används efter just din huds behov och ser till att justera kraften av mikroslipning eller inslussning för ett optimalt resultat. bt titan® - ansiktsbehandling med mikroslipning/inslussning45 minuterI samband med den inledande konsultationen och hudanalysen kommer du och din hudterapeut överens om målsättningen med din behandling. Hudterapeuten skräddarsyr därefter en unik behandling och kommer tillsammans med mikropennan bt titan® att använda kraftfulla behandlingsprodukter för att se till att du får så optimala resultat som möjligt. Välj mellan följande inriktningar på din bt titan® -behandling:

Djuprengörande: avlägsnar tilltäpptheter och rengör porer

Utslätande: motverkar förstorade porer och fina linjer/rynkor

Pigmentutjämnande; reducerar och motverkar hyperpigmentering

Fukt: boostarlyster och cellförnyelse